Skip survey header

סקר מחוברות עובדים לדוגמא - מתודה

שאלון מחוברות עובדים לדוגמא של מתודה
 
מתודה היא חברת סקרים בוטיק המתמחה בייעוץ מתודולוגי לארגונים וביצוע סקרים ארגוניים - סקרי עובדים וסקרי לקוחות. הסקרים של מתודה מבוצעים מתוך ידע אקדמי מתודולוגי והתמחות בפרקטיקות מתודולוגיות בארגונים. 

הסקרים של מתודה מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה במארג היחסים שבין הארגון לבין העובדים ולקוחותיו, בין העובדים והמנהלים ובין העובדים לבין עצמם. הסקרים של מתודה מספקים להנהלת הארגון תמונה של מצב הרוח בארגון, מאפיינים את רמת המחוברות של העובדים ורמת המחוברות של הלקוחות לארגון ומהווים בסיס אמפירי לבניית תכניות עבודה, יישום תהליכים והטמעת תרבות ארגונית.


מעוניינים לשמוע עוד? נשמח להשיב! צור קשר

במובייל - יש ללחוץ על החץ בתחתית המסך להמשך.
1. מחוברות
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
אני מרוצה ממתודה כמקום עבודה
אני גאה להיות עובד החברה
אמליץ לחברים שלי לעבוד בחברה
...
2. תפקיד
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
התפקיד שלי מעניין ומאתגר
המשימות והיעדים שלי מוגדרים וברורים
אני מצליח לאזן בין עבודה וחיים אישיים
יש לי חופש להפעיל שיקול דעת במסגרת התפקיד שלי
התפקיד שלי נותן לי תחושה של השג אישי ומימוש עצמי
...
3. מנהל ישיר
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
המנהל הישיר שלי מתמודד ביעילות עם אתגרים מקצועיים
קיימת תקשורת פתוחה ביני ובין המנהל הישיר שלי
המנהל הישיר שלי מציב יעדים ברורים ומוגדרים לביצוע מטלות
המנהל הישיר שלי משבח אותי על עבודה טובה
...
4. פיתוח וקידום עובדים
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
5. תקשורת פנים ארגונית
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
6. מחלקה
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
7. שיתופיות
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
8. הנהלת החברה
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
9. תנאי העסקה
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
10. לקוחות
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
11. לאיזו מחלקה את/ה משתייך/ת?
12. כמה שנים את/ה עובד/ת בחברה?
13. דרגת ניהול