Skip survey header

סקר מחוברות עובדים לדוגמא - מתודה

מתודה היא חברת בוטיק המתמחה במחקר סוציולוגי ארגוני וביצוע סקרים ארגוניים - סקרי עובדים, סקרי מנהלים וסקרי לקוחות. הסקרים של מתודה מבוצעים מתוך ידע אקדמי - מתודולוגי וסוציולוגי, והתמחות בפרקטיקות מתודולוגיות למדידת פרמטרים סוציולוגיים ארגונים. הסקרים של מתודה מאפשרים לארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה במארג היחסים שבין הארגון לבין העובדים, בין העובדים והמנהלים, בין העובדים לבין עצמם ובין הארגון ולקוחותיו. הסקרים של מתודה מספקים להנהלת הארגון תמונת מצב באשר למדדים ארגוניים של מחוברות עובדים, חווית עובד, אמון חברתי, מצב רוח ארגוני, אופטימיות ארגונית וחוויית לקוח ומספרים את הסיפור הארגוני מזוית סוציולוגית - מחקרית. המחקרים של מתודה מהווים בסיס אמפירי לתכניות עבודה בארגון, יישום תהליכים ושינויים והבניית תרבות ארגונית.
 
מתודה מתמחה בסקרים ובמחקר סוציולוגי בארגונים. המומחיות של מתודה מבוססת על ידע אקדמי ומחקרי בתחום המתודולוגיות לביצוע סקרים, סוציולוגיה, סקרים אינטרנטיים, שיטות מחקר וסטטיטיקה יישומית. ​​​תהליך העבודה של מתודה כולל מספר שלבים של תכנון, יישום וסיכום המחקר: בניית תכנית מחקר, הגדרת מדדים סוציולוגיים ארגוניים, ניסוח שאלונים, עיצוב שאלונים אינטרנטיים, ניסוח תקשור הסקר, ניתוח סטטיסטי, בניית מצגות הנהלה ידידותיות לקורא, ייעוץ בפירוש הממצאים וגיבוש תובנות מחקר סוציולוגיות מבוססות נתונים אמפיריים.

צור קשר עם מתודה
ד"ר גלית סיני קרמונה
שאלון לדוגמא מתודה
1. מחוברות
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
אני מרוצה ממתודה כמקום עבודה
אני גאה להיות עובד החברה
אמליץ לחברים שלי לעבוד בחברה
...
2. תפקיד
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
התפקיד שלי מעניין ומאתגר
המשימות והיעדים שלי מוגדרים וברורים
אני מצליח לאזן בין עבודה וחיים אישיים
יש לי חופש להפעיל שיקול דעת במסגרת התפקיד שלי
התפקיד שלי נותן לי תחושה של השג אישי ומימוש עצמי
...
3. מנהל ישיר
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
המנהל הישיר שלי מתמודד ביעילות עם אתגרים מקצועיים
קיימת תקשורת פתוחה ביני ובין המנהל הישיר שלי
המנהל הישיר שלי מציב יעדים ברורים ומוגדרים לביצוע מטלות
המנהל הישיר שלי משבח אותי על עבודה טובה
...
4. פיתוח וקידום עובדים
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
5. תקשורת פנים ארגונית
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
6. מחלקה
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
7. שיתופיות
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
8. הנהלת החברה
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
9. תנאי העסקה
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
10. לקוחות
Space Cell מאוד מסכיםמסכיםלא מסכים ולא לא מסכיםלא מסכיםכלל לא מסכים
...
...
...
...
11. לאיזו מחלקה את/ה משתייך/ת?
12. כמה שנים את/ה עובד/ת בחברה?
13. דרגת ניהול